Gustav Vasa - Konungens minne av Carl Enhörning med arabiska årtal - Sällsynt

1 750 kr

Gustav Vasa - Konungens minne av Carl Enhörning
Denna medalj finns i två utgåvor, dels som den här utbjudna med årtalen på frånsidan i arabiska siffror, dels densamma fast årtalen utskrivna i romerska siffror. Varianten med arabiska siffror är mycket sällsynt och förekommer sällan till salu. Silver,  5.74g, 23mm, Hildebrand 16. Mindre märken. Medaljen ingår i serien över Sveriges regenter, den sk Enhörnings regentlängd. Präglad i början av 1800-talet.


Åtsida
Gustav Vasas högervända bröstbild, under bilden gravörens initial: "E". I omskriften: "GUSTAVUS - I•D•G•REX SVECIÆ•"


Frånsida
Text på fyra rader inom en lagerkrans: "NATUS - / 1490 / DENATUS / 1560•" (Född 1490, avliden 1560)