Konung Karl XV:s och Drottning Lovisas kröning i Stockholms storkyrka den 3:e maj 1860.

2 500 kr

Konung Karl XV:s och Drottning Lovisas kröning i Stockholms storkyrka den 3:e maj 1860.
Kröningsakten förrättades av ärkebiskopen Henrik Reuterdahl, som jämte statsministern Louis De Geer påsatte konungens och jämte f. d. statsrådet Johan Fredrik Fåhræus drottningens krona. Rikets Ständers hyllning skedde den 5 maj på slottsbacken framför obelisken. Ett vackert bronsexemplar. Kvalitet 01. SKM 6c (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 5, 81.54g, 57mm. Graverad av Johan Edvard Ericsson efter professor C. G. Qvarnströms modell.


Åtsida
Kungaparets högervända bröstbilder samt omskriften: "CAROLUS XV ET LUDOVICA REX ET REGINA - SVEC. NORVEG. GOTH. ET VAND." Under bilden: "C. G. QVARNSTRÖM FORM. J. E. ERICSSON SC."


Frånsida
Konungen i kröningsdräkt, med spiran i vänstra handen, och en kvinna (Sverige) i antik dräkt, med nordstjärnan över pannan och den trekrönta skölden vid sidan, båda stående och håller varandras händer. Vid kvinnans fot ligger Svenska lejonet. I omskriften: "JUNCTA SALUS NOSTRA EST." och i avskärningen: "IN MEMOR. FESTI CORONAT. DIE III MAII MDCCCLX CELEBRATI ORDD. REGNI SVEC. C.F.". Hela texten översatt lyder: "Vi delar gemensamt vår välgång - Rikets ständer lät slå (denna medalj) till minne av kröningsfestligheten, som firades den 3 maj 1860."