Adolf Fredrik - 2 Mark 1751 - Kastmynt till konungens kröning

9 900 kr

Adolf Fredrik - 2 Mark 1751 - Kastmynt till konungens kröning
Ett tilltalande exemplar med fin glans. Kvalitet 1+/01, 10.15g, 30.38mm,  SMB 110 (SM 120)


Åtsida
Konungens högervända krönta bröstbild i full kröningsskrud samt omskriften: "PECTORE IN HOC PATER EST" som översatt betyder: "I detta bröst finnes en fader". Längs ned på manteln signerat "F" för Daniel Fehrman.


Frånsida
Text på sex rader: "ADOLPH•FRID• / SVEC•GOTH•VAND• / REX / CORONATUS• HOLMIAE / D•26•NOVEMBR• / 1751•" som översatt betyder: "Adolf Fredrik, svears, göters och venders konung, krönt i Stockholm den 26 november 1751".