Albrekt av Mecklenburg 1364-1389, Söderköping, krönt S-brakteat

2 500 kr

Albrekt av Mecklenburg 1364-1389
Söderköping, krönt S-brakteat, SMB 293, 0.25g, kvalitet 1+