Karl XI - 4 Mark 1668 - Ett sällsynt typmynt med vacker bottenlyster

19 500 kr

Karl XI - 4 Mark 1668 - Ett sällsynt typmynt med vacker bottenlyster
Omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA, SMB 38, RAR, kvalitet 1/1+