Abraham Niclas Edelcrantz 1827 av Mauritz Frumerie

1 500 kr

Medalj utgiven 1827 av Vetenskapsakademin över Abraham Niclas Edelcrantz. Silver, 17.3g, 31mm. Graverad av Mauritz Frumerie. kvalitet 01, NNXVII:2:57


På åtsidan 
Edelcrantz högervända bild samt omskriften: "A·N· EDELCRANTZ L·B·R·COLL·COMM·PRAES·C·O·ST·P·". På axelavskärningen gravören Mauritz Frumeries initialer "M·F·". 


På frånsidan 
Apollo och Merkurius stående på var sida om en piedestal med urna och i omskriften: "ILLO LAUDABIMUR AMBO" och i avskärningen: "SOCIO MERITISS· / DEF·MDCCCXXI R·AC·SC·SV·".


Abraham Niclas Edelcrantz föddes den 29 juli 1754 i Åbo och avled den15 mars 1821 i StockholmEdelcrantz, tidigare Clewberg, adlandes1789 och var en framstående svensk ämbetsman, teaterchef, skald, uppfinnare och riksdagsman. Han var också en av de ursprungliga arton i Svenska Akademien 17861821.


Efter uppväxt och befattningar i Åbo flyttade han 1780 till Stockholm och anställdes vid Gustav III:s hov där han ledde teaterlivet och var samtidigt kungens handsekreterare. Han gjorde därefter karriär som ämbetsman, med befattningar som ledamot i generaltullstyrelsen (1787–1802), kansliråd (1793), arkivarie vid Kungliga Majestäts Orden 1794, förste direktör vid hovkapellet 1804, intendent över kungliga museum och ordförande i direktionen över allmänna brandförsäkringsverket (1805) och president av Kommerskollegium (1813). Han adlades 1789 och släkten upphöjdes 1815 i friherrlig värdighet.


Edelcrantz gjorde också stora egna insatser inom det tekniska området. Han konstrueradeen optisk telegraf som invigdes 1794 och lät därefter uppföra flera telegraflinjer längs Östersjökusten i Sverige vilket blev till nytta vid 1808 års krig mot Ryssland. Edelcrantz låg också till stor del bakom tillkomsten av Lantbruksakademien. 


Edelcrantz var vidare verksam inom skaldekonsten, som diktare och översättare. 1786 valdes han in som ledamot av den nyinstiftade Svenska Akademien. 


Den 18 april 1788 invaldes han insom ledamot av Musikaliska Akademien.18081818 var Edelcrantz ledamot av Sveriges riksdag. Den 14 juni 1808 blev Edelcrantz hedersledamot av Vitterhetsakademien.Han var vidare ledamot av Vetenskapsakademien och Lantbruksakademien samt kommendör av Nordstjärneorden.