Adolf Fredrik - 3 Daler SM / Riksdaler 1770 med 9 serafer

9 500 kr

Adolf Fredrik - 3 Daler SM / Riksdaler 1770 med 9 serafer
Ett tilltalande exemplar med viss bevarad bottenlyster och bottenstirering, kvalitet 1+/01, SMB 27, 29.13g, 42mm