Adolf Fredrik av Schlesvig-Holstein vald till svensk tronföljare den 23 juni 1743 av Andreas Vestner - Sällsynt - Mycket vackert exemplar

9 500 kr

Adolf Fredrik av Schlesvig-Holstein vald till svensk tronföljare den 23 juni 1743 av Andreas Vestner - Sällsynt
Ett tekniskt ocirkulerat bronsexemplar med vackert fullt bevarad präglingsglans, endast mindre märken av hantering. Brons, SKM6b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 5, 29.02g, 42mm, Kvalitet 01/0. Sällsynt


Åtsida
Text på åtta rader inom en krans av sammanflätad palm- och lagerkvistar: "ADOLPHO / FRIDERICO / DVCE HOLSAT• / EPISCOPO LVBEC• / NVNC / SVCCESSORE FVT• /
IN REGN•SVEC• / DECLARATO". Den latinska texten översatt lyder: "Sedan Adolf Fredrik, hertig av Holstein, biskop av Lübeck, nu förklarats som blivande tronföljare i konungariket Sverige."


Frånsida
En stående kvinna (Sverige) räcker en kunglig krona åt prinsen, som går emot henne med en olivkvist i ena handen. Gravörens namn: "VESTNER" längst ned under en tunn linje. I omskriften: "PIGNVS REGIAE SVCCESS•PIGNVS DVLCISS•PACIS•" och i avskärningen: "ANNO RECVP•SAL• /  CIϽIϽCCXXXXIII". Den latinska texten översatt lyder: "En pant för den kungliga tronföljden, en pant för den ljuvliga freden.- År 1743".