Adolf Fredrik blir kansler för Uppsala Universitet 1747 - Enda noterade exemplaret - EXTREMT RAR - RRR - Möjligen det enda tillgängliga exemplaret i privat ägo - av Georgii och Fehrman

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Adolf Fredrik blir som första kungliga person kansler för Uppsala Universitet 1747
Tronföljaren, Adolf Fredrik, blir kansler för Upsala Universitet den 26 Februari 1747. Vid kanslersvalet, efter Greve Carl Gyllenborgs död, röstade några professorer på tronföljaren; men Riksrådet Friherre Samuel Åkerhjelm erhöll övervägande röstantal inom Consistorium, vars flesta ledamöter tillhörde mösspartiet. (Vid den här tiden "styrdes" landet av Hatt-och Mösspartierna, dock var de öppet och skamligt mutade av utländska aktörer och närmast politiskt kaos rådde i landet). Då Konungen på grund af detta val ville nämna Åkerhjelm till Kansler blev han övverröstad av Rådet, som förklarade att det vore otillbörligt förbigå tronföljaren, då han varit ifrågasatt att väljas. Till följd härav utfärdades för honom konungens fullmakt. Adolf Fredrik var den första kungliga person, som i Sverige mottagit denna befattning.


Om medaljen och dess sällsynthet - RRR - Möjligen det enda i privat ägo
Denna extremt sällsynta medalj har ingått i samling Wachtmeister. I min inventering kan jag konstatera att medaljen saknades i tre av de mest omfattande medaljsamlingarna i modern tid, nämligen greve Bondes respektive Sune Eberhard Cronas medaljsamlingar. Den saknades även i Sven Svensson samling i det utbud som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Inga exemplar har heller noterats i den internationella databasen Coin Archives Pro som omfattar de senaste ca 20-årens försäljningar. Medaljen torde som sådan därför vara extremt sällsynt, möjligen det enda tillgängliga på den privata marknaden. Ett mycket vackert silverexemplar som dock blivit lätt polerat på åtsidan, ett typiskt tecken på att medaljen legat synligt i en samling och städpersonalen "städat" även de medaljer som ingick i Wachtmeisters samling när de storstädade residenset. Åtsidan präglad med lätt skadad stamp som manifesterar sig som en liten metallupphöjning vid kanten kl 17. Åtsidan graverad av N. Georgii och frånsidan av Daniel Fehrman. Kvalitet 01, 74.09g, 53.17g, Hildebrand 12.


Åtsida
Tronföljaren Adolf Fredriks högervända bröstbild iklädd harnesk med bevingat huvud på bröstet draperat av en furstlig mantel samt ordensband. I omskriften texten: "ADOLPHVS FRID PRINC HAER REGN SVEC DUX HOLS", som översatt betyder: "Adolf Fredrik, arvfurste till Sveriges rike, hertig av Holstein"


Frånsida
En lagerkransad kvinna (Upsala Universitet), i antik dräkt, sitter skrivande i en på hennes knä uppslagen bok. I sin vänstra hand håller hon en lagerkrans, vilande armen på en himmelsglob. Runtomkring, på det rutade golvet, ligger andra av vetenskapernas sinnebilder (bok, timglas, växtknippa, eskulapiistaf, tub, cirkelmätare, gradskiva). Vid sidan till vänster ses på avstånd Gustavianska auditoriibyggnaden och ovanför byggnaden ett moln på himmelen. I omskriften texten: "HIC AMES DICI PATER ATQ. PRINCEPS" och i avskärningen: "CANCELL. AC. UPSAL. MDCCXLVII". På gradskivan gravörens initialer: "D. F.". Hela texten översatt lyder: "Här må det behaga dig att kallas en fader och till och med en furste - Kansler för Uppsala Universitet 1747"

.