Adolf Fredrik - Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar - Belöningsmedalj för uppförande av stenhus på landet. Av Fehrman & Wikman 1765 - Extremt sällsynt RRR - Ex. Bonde

19 500 kr

Adolf Fredrik - Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar - Extremt sällsynt - RRR
Belöningsmedalj för uppförande av stenhus på landet. Osignerad åtsida av Daniel Fehrman (av samma stamp som HK 20a) och signerad frånsida av  Carl Johan Wikman 1765. Brons. SKM 84 (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 54var. 52.42g, 53mm. Ett underbart exemplar med fullt bevarat sammetsglänsande präglingsglans. Ex Bonde på Ericsberg 5, nr 523. Detta är det enda exemplaret jag noterat i min omfattande inventering och som sådant torde den var synnerligen sällsynt. RRR, Kvalitet 01/0.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild. I omskriften: "ADOLPHUS FRIDERICUS D•G•REX SVECIAE•".


Frånsida
En obelisk, i bakgrunden prydliga stenhus, signerad "C•I•WIKMAN". I omskriften: "PRYDELIG OCH WARACKTIG•), text på obelisken "AD•FR• / R•SV• / OPT/ ... / ORDO• / REGN• /..... / MDCCLXV• /" och i avskärningen: "FÖRSIGTIG LANDTMANS / STENBYGNAD•"