Adolf Fredrik & Lovisa Ulrikas besök i Falu koppargruva 21 juni 1755 - Ensidigt avslag i tenn - XR

39 500 kr

Adolf Fredrik & Lovisa Ulrikas besök i Falu koppargruva 21 juni 1755 - Ensidigt avslag i tenn - XR
Kvalitet 01, 43g, 60mm, Hildebrand 26, XR

Ett synnerligen intressant avslag i tenn av en medalj som enligt Bror Emil Hildebrand (1874): Endast ärpräglad i tre exemplar med detta silver "af silfver skedadt ur hopsamlade malmstuffer i Stora Kopparbergs grufvan" vilka av bergsrådet Dan. Tilas, på Bergslagens vägnar, lämnades till konungen, drottningen och kronprinsen på konungens födelsedag den 14 maj 1758.


Den första präglingen (HK26) där konungens harnesk är slätt, som på detta avslag, är med andra ord extremt sällsynt och så även detta avslag som är det enda jag har kännedom om. På den andra präglingen (HK 26a) har konungens harnesk fjäll, även den utgåvan är mycket sällsynt.


Åtsida:
Konungaparets högervända bröstbilder, nedre delan av konungens harnesk är slätt, under bilderna gravörens namn: "C•I•WIKMAN•" och i omskriften: "ADOLPH•FRID•ET LUD•ULR•D•G•REX ET REG•SVEC•"


Frånsida
Opräglad yta