Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - FÖR DYGDIG FLIT OCH SLÖGD ÄR ÄRAN BÄSTA WINNING - Enda exemplaret noterat i min inventering - RRR

5 500 kr

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika (1753) - RRR
Kunglig belöningsmedalj för utmärkt fabriksarbete. Ett vackert bronsexemplar med full präglingsglans, obetydliga fläckar. Denna stampkombination med åtsida av Carl Johan Wikman (som HK 25a) samt frånsida av Daniel Fehrman har jag endast noterat ett exemplar i min omfattande inventering, nämligen det här utbjudna som också ingick i den så kallade Fehrmanska samlingen. Brons, 12.52g, 34mm, SKM 87c (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 55var. Kvalitet 01/0.


Åtsida
Konungaparets högervända bilder, under bilderna gravörens initialer: "C•I•W•". I omskriften: "AD•FRID•ET LUD•ULR•D•G•REX ET REG•SVEC•"


Frånsida
Text på fyra rader: "FÖR DYGDIG / FLIT OCH SLÖGD / ÄR ÄRAN / BÄSTA WINNING•", mellan en strålande stjärna samt två korslagda lagerkvistar.