Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Kronprins Gustav (III) blir som 16-åring myndig 23 mars 1762 av Daniel Fehrman

4 500 kr

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Kronprins Gustav (III) blir som 16-åring myndig 23 mars 1762 av Daniel Fehrman
Kvalitet 1+/01, silver, 16.2g, 35mm, Delzanno kungliga medaljer: 47b, Hildebrand 34. Ex. samling Fehrman


Åtsida
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas högervända bilder, i halsavskärningen gravörens initial: "F". I omskriften: "AD•FRID•ET LUD•ULR•D•G•REX ET REG•SVEC•".


Frånsida

En lagerkrans runt text med Gustavs namn: "SPES PATRIAE ET PARENTUM•", i omskriften: "GUSTAV• / PRINC•HAER• / PRAETEXTA / POSITA•". Längst ned kronprins gustavs ålder: "XVI•"