Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Kronprins Gustav (III) blir som 16-åring myndig 23 mars 1762 av Wikman och Fehrman - Mycket sällsynt

6 500 kr

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Kronprins Gustav (III) blir som 16-åring myndig 23 mars 1762
Kvalitet 01/0, brons, 12.6g, 35mm, SKM 48b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 34a. Ex. samling Fehrman. Åtsida av Carl Johan Wikman, frånsida av Daniel Fehrman. Mycket sällsynt. RR. Detta exemplar är det enda jag noterat i min omfattande inventering.


Åtsida
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas högervända bilder, under bilden gravörens initialer: "C•I•W". I omskriften: "AD•FRID•ET LUD•ULR•D•G•REX ET REG•SVEC•".


Frånsida

En lagerkrans runt text med Gustavs namn: "SPES PATRIAE ET PARENTUM•", i omskriften: "GUSTAV• / PRINC•HAER• / PRAETEXTA / POSITA•". Längst ned kronprins gustavs ålder: "XVI•"