Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika - Med anledning av tronföljarens andre son, prins Karls födelse den 26 september 1748

2 750 kr

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika -  Med anledning av tronföljarens andre son, prins Karls födelse den 26 september 1748
Mycket sällsynt bronsmedalj, endast 3 noterade exemplar i min inventering. Brons, 16.88g, 36mm, graverad av Daniel Fehrman, SKM 19c (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 14. Stampskada som manifesterar sig som en ås på åtsidan, som även är ärgad på åsen.  Kvalitet 01.  Ex. samling FehrmanÅtsida
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas högervända bilder samt omskriften: "AD•FRID•R•S•P•H•ET LUD•ULRICA F•W•B•R•FILIA• / DAN•FEHRMAN", som i översättning utskrivet blir=Adolf Fredrik, Sveriges rikes arvfurste, och Lovisa Ulrika, dotter till Fredrik Wilhelm, konung av Preussen.


Frånsida
Två korslagda ymnighetshorn med fallande frukter och blommor. Det ena hornet beströdd med bokstaven G (Gustavus), den andra med bokstaven C (Carolus). Text ovanför: "GEMINATAE•TEMPORVM•DELICIAE•". Undertill texten: "D•13•IAN• / MDCCXLVI" samt "D•26•SEPT•/MDCCXLVIII•" Hela texten i översättning=En dubbel glädje för vår tid - Den 13 januari 1746, den 26 september 1748.