Adolf Fredrik - Plantering av mullbärsträd 1755 - Hybrid av Wikman & Fehrman - OCIRKULERAT TOPPEXEMPLAR - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

För plantering af mulbärsträd 1755 (Medaljen är redan såld)
Redan på 1730-talet hade kapten Mechanicus Mårten Trievald gjort försök med plantering av mullbärsträd för silkesavel; men även om hans ansträngningar uppmuntrade av Linné, stannade detta vid väckta förhoppningar. Drottning Lovisa Ulrika tog dock pånytt upp föröken och anlade en mulbärsplantage vid Drottningholm, silkesmaskar uppföddes och redan 1753 kunde ett parti silke, som där blivit framställt, uppvisas för Kungliga Vetenskapsakademien. Drottningens lyckade försök väckte ständernas intresse och och de utfäste belöningar för såväl plantering av mullbärsträd som för varje skålpund uppvisat silke. På detta sätt uppstod en mängd enskilda mulbärsplanteringar i landet, till en del understödda genom särskilda av ständerna beviljade anslag. Den här avbildade medaljen präglades 1755 att tilldelas personer, som företrädesvis sökt främja denna industri. Men sedan mösspartiet vid riksdagen 1765-  66 kommit till makten indrogs anslagen och bemödandet att åstadkomma inhemsk silkesodling tillintetgjordes för en lång tid. 


Om medaljen och dess sällsynthet - HYBRID - RRR
En historisk intressant medalj som vittnar om den inhemska industrins framväxt. Ett ocirkulerat toppexemplar med fullt bevarad och fantastiskt vackert skimrande präglingsglans, endast med helt obetydliga märken av hantering och helt obetydligt kabinettsslitage på de högsta partierna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar i någon metall noterats. Denna medalj är en hybrid där Carl Gustav Wikmans åtsidestamp (HK25a) kombinerats med Daniel Fehrmans frånsidestamp (HK57). Ett bronsexemplar ingick dock i friherre Bondes samling, denna med åtsida/frånsida graverad av Daniel Fehrman (HK57) och såldes av Künker och Nordlind i Osnabrück 2008 på auktion 145 med objektsnummer 7599. Medaljen saknades helt i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och saknades även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna exemplar är sålunda det enda av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. Graverad av Carl Gustav Wikman)(Daniel Fehrman. Brons. Kvalitet 01/0, RRR, 11.43g, 35.5mm, Hildebrand 25a)(57.


Åtsida
Konungaparets högervända bröstbilder, Adolf Fredriks huvud bart, drottningens med diadem. I omskriften: "AD. FRID. ET LUD. ULR. D. G. REX ET REG. SVEC". Under Konungens bröstkant gravörens initialer "C.I.W."


Frånsida
En silkesmask på ett mulbärsblad, som ligger på marken. På avstånd ses en plantering av mulbärsträd. På himmelen moln. I omskriften upptill: "JÄMVÄL I NORDEN" och i afskärningen: "MULLBÄRS TRÄNS PLANTERING. 1755".