Adolf Fredrik Plåtmynt 4 Daler SM 1753 - Ett underbart orört toppexemplar med fantastiska stämplar - RAR

74 500 kr

Adolf Fredrik Plåtmynt 4 Daler SM 1753
Ett underbart orört toppexemplar med fantastiska stämplar med fullt bevarad original präglingsglans. Ett exemplar för finsmakaren! Valörsiffran 4:a med kluven fot. 23x24 cm, ca 3kg, SMB 114, kvalitet god 01-01/0, RAR