Adolf Fredrik - Stora Kopparbergs Bergslags Pollett - 3 Öre KM 1762 - Ett osedvanligt välpräglat exemplar

2 500 kr

Adolf Fredrik - Stora Kopparbergs Bergslags Pollett - 3 Öre KM 1762 - Ett osedvanligt välpräglat exemplar
Brukets polletter fick nationell spridning och användes som skiljemynt i hela landet och utgavs med detta utseende i två storlekar, båda saknar valör, men kurserade som 6 - respektive 3 öre kopparmynt. Det här utbjudna exemplaret, 3 Öre KM 1762, är i ett osedvanligt välbevarat skick, skarpt och väl utpräglat och som sådant sällan utbjudet till försäljning. Slitagemässigt kvalitet 1+/01, men med några obetydliga fläckar och en nästan osynlig hårfin rispa. Detta mynt är en så kallad ettårs typ, dvs endast präglad och utgiven ett år med detta utseende. Kvalitet 1+/01, SMB 224