Adolf Fredrik - Uppförande av stenhus på landet 1765 av Fehrman & Wikman - Extremt sällsynt - RRR

14 500 kr

Adolf Fredrik - Uppförande av stenhus på landet 1765 av Fehrman & Wikman - Extremt sällsynt - RRR
En mycket sällsynt belöningsmedalj i försilvrat bly. Åtsidan graverad av Daniel Fehrman och frånsidan av Carl Johan Wikman. Ett vackert, om än något hanterat exemplar med lyster och lätta hanteringsmärken. Kvalitet 1+/01, 48.98g, 52mm, Hildebrand 54. Detta är det enda av mig kända exemplaret i försilvrat bly.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild och i omskriften: "ADOLPHUS. FRIDERICUS. D. G. REX SVECIAE." Under armen gravörens initialer: "D. F."


Frånsida
En obelisk uppskjuter mellan moln. I bakgrunden stenhus. I omskriften: "PRYDELIG OCH WARACKTIG." På obelisken: "AD. FR. R. SV. OPT. .... ORDD. REGN. .... MDCCLXV." I avskärningen: "FÖRSIGTIG LANDTMANS STENBYGNAD." och på avskärningslinjen gravörens namn: "C. I. WIKMAN."