Adolf Fredrik - Uppförande av stenhus på landet 1765 av Fehrman & Wikman - Mycket sällsynt - RR

29 500 kr

Adolf Fredrik - Uppförande av stenhus på landet 1765 av Fehrman & Wikman - Mycket sällsynt - RR
En härligt massiv och mycket sällsynt belöningsmedalj i silver. Åtsidan graverad av Daniel Fehrman och frånsidan av Carl Johan Wikman. Ett vackert, om än något hanterat exemplar med lyster och lätta hanteringsmärken. Kvalitet ca 01, 65.63g, 52mm, Hildebrand 54.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild och i omskriften: "ADOLPHUS. FRIDERICUS. D. G. REX SVECIAE." Under armen gravörens initialer: "D. F."


Frånsida
En obelisk uppskjuter mellan moln. I bakgrunden stenhus. I omskriften: "PRYDELIG OCH WARACKTIG." På obelisken: "AD. FR. R. SV. OPT. .... ORDD. REGN. .... MDCCLXV." I avskärningen: "FÖRSIGTIG LANDTMANS STENBYGNAD." och på avskärningslinjen gravörens namn: "C. I. WIKMAN."