Adolf Fredriks död och begravning 1771 av Ljungberger - OCIRKULERAT TOPPEXEMPLAR och MYCKET SÄLLSYNT

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

(Redan såld)

Konung Adolf Fredriks död i Stockholm den 12 februari och begravning i Riddarholmskyrkan den 30 juli 1771
Konungen som befann sig vid god hälsa och deltog den 12 februari i hovets sällskap på kvällen, då han i plötsligt kände sig illamående. Han steg upp från spelbordet och gick in i ett annat rum, där han satte sig på en stol för att bättre uthärda de svåra magsmärtorna. Strax efteråt fick han ett slaganfall och avled. Vad orsaken till den plötsliga dödshändelsen var är osäkert, men Adolf fredrik har gått till historien som en riktig semmelfrossare och strax innan dödsfallet hade han intagit en kraftig måltid som avrundats med en fet-tisdagsbulle av kunglig kaliber. Oavsett orsak var det den sista semlan den timiden konungen åt. Det kungliga liket bisattes i Riddarholmskyrkan d.en 7 mars,  där biskopen i Linköping Peter Filenius höll likpredikan och förrättade jordfästningen den 30 juli.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Ett synnerligen vackert, tekniskt ocirkulerat exemplar med helt obetydliga märken av hantering och minimalt kabinettsslitage. Fullt bevarad präglingsglans med vackert sammetsglänsande lyster. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast tre försäljningar av bronsmedaljen skett, en uppenbart modern prägling med spräckt frånsidestamp oräknad. Inga silverexemplar har noterats. Det ena bronsexemplaret ingick i friherre Bondes samling och såldes av Ulf Nordlind 2010 med objektsnummer 420. Medaljen saknades helt i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 & 1970 av Hirsch Mynthandel. Ett exemplar i silver ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 645. Ett guldexemplar som ingick i Gunnar Ekströms samling såldes av Ahlströms myntauktioner 1987, auktion 35, objektsnummer493, inköpt av KMK. (Ex. Kungliga gåvan 1780). Totalt har jag från dessa källor, som inkluderar de tre största medaljförsäljningar i modern tid sålunda noterat ett exemplar i guld, ett exemplar i silver, och tre exemplar i brons. Det här utbjudna exemplaret är sålunda det tredje noterade bronsexemplaret och som sådant mycket sällsynt. Graverad av Gustaf Ljungberger. Brons. Kvalitet 01-01/0, RR, 66.92g, 62.35mm, Hildebrand 50.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild i serafimerdräkt med serafimer- svärds- och nordstjärneordens kedjor över axlar och bröst. Nedanför bilden, gravörens namn: "LIUNGBERGER". I omskriften: "ADOLPHUS FRIDERICUS D. G. REX SVECIAE", som översatt lyder: "Adolf Fredrik, med Guds nåde konung av Sverige"


Frånsida
Östra ändan av Riddarholmskyrkan och det vid dess sida uppförda gustavianska gravkoret. På avstånd ses ett stort hus och på marken gående personer. I omskriften: "REQVIES CLEMENTISSIMO. " och i avskärningen: "MORTUO D. XII FEBR. MDCCLXXI", hela texten översatt lyder: "Vila åt den mildaste (konung), som avled den 12 februari 1771"