Adolf Fredriks kröning 1751 av Daniel Fehrman - Praktexemplar med fantastisk patina - Mycket sällsynt

55 000 kr

Kröningen i Stockholms Storkyrka 1751
Ett anmärkningsvärt välbevarat praktexemplar med vackert blå-guldskimrande originalpatina. Som tagen ur stampen. Möjligen det bästa existerande exemplaret. Kvalitet 01/0, silver 60.03g, 52mm. SKM 26a (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 20. Graverad av Daniel Fehrman.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, i ärmavskärningen gravörens initialer: "D•F•". I omskriften: "ADOLPHUS FRIDERICUS D•G•REX SVECIAE•"


Frånsida
Kungen sitter på en tron med regalierna i sina händer. Nedanför står fyra antika kvinnor representerande de fyra stånden. Text ovanför: "FIDES MUTUA•" och i avskärningen på tre rader: "IN SACRIS CORONAT• / HOLM•D•XXVI•NOV• / MDCCLI•"