Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas tillintetgjorda statskupp 1756 av Daniel Fehrman - Ett mycket vackert och extremt sällsynt exemplar från en historiskt intressant händelse - RRR

29 500 kr

Rikets ständers tacksägelser för frihetens bevarande, genom att upptäcka och tillintegöra drottningens planer på statskupp 1756
Frihetstiden (1718–1772) kännetecknas av att den yttersta politiska makten låg hos riksdagen, medan kungamakten var svag. Efter Fredrik I:s död 1751 övertogs tronen av Adolf Fredrik, varvid Lovisa Ulrika blev drottning. Lovisa Ulrika ogillade ständerväldet och betraktade monarkin som den ideala styrelseformen. Den utlösande faktorn av kuppförsöket var återinförandet av den så kallade kungliga namnstämpeln, samt regeringens utnämning av den hattrogne C.F. Scheffer till kronprins Gustavs uppfostrare. Kuppen 1756 var ett misslyckat kuppförsök som planlades av drottning Lovisa Ulrika för att återinföra monarkins politiska makt. Fyra adelsmän som var delaktiga i kuppförsöket torterades och avrättades den 23 juli 1756: greve Eric Brahe, Gustaf Jakob Horn af Rantzien, Magnus Stålsvärd och Johan Puke inom synhåll för slottet. Den 26 juli, tre dagar senare, halshöggs ytterligare fyra män: Carl Angel ("löparen Ernst") och underofficerarna Gabriel Mozelius, Per Christiernin och Israel Israelsson Escholin. Adolf Fredrik tog avstånd från kuppförsöket och Lovisa Ulrika kom undan med blotta förskräckelsen, men det misslyckade kuppförsöket medförde att kungaparets makt nu inskränktes ännu mer. Efter dessa åtgärder vidtagits instiftade Ständerna en särskildtacksägelsefest den 3 december 1756 som var tänkt att firas varje år till minne av frihetens bevarande. Dessutom utgavs flera medaljer till samma anledning, däribland den här utbjudna. Ett synnerligen signifikant historiskt objekt.


Ett vackert helt oslitet exemplar med full präglingsglans och vacker röd lyster. Obetydliga fläckar. Brons, Hildebrand 27, 76 mm, 147.75g, kvalitet god 01+. Ex. samling Fehrman, RRR, graverad av Daniel Fehrman. Detta exemplar kan möjligen vara identiskt med Johan Otto Wedbergs exemplar som såldes T.G. Appelgren på Stockholms bokauktionskammare 1913. Detta/dessa exemplar är också de enda jag noterat i min omfattande inventering.


Åtsida
Frihetsgudinnan, i antik dräkt, med högra handen höjd, och i den vänstra hållande staven med frihetshatten, står lutad mot en avskuren kolonn, på vilken ligger en med fyra sigill förseglad bok (grundlagen), på marken gravörens initialer: "D•F•". Text ovanför: "LIBERTAS MANENS•" som kan översättas till: "Bestående frihet". 


Frånsida
Text på nio rader: DEO O•M• / AVERRUNCO / MALORUM SVECIAE / GRATES PUBLICAE / CUM / SUPPLICATIONIBUS / ANNIVERSARIIS / INDICTAE• / M DCC LVI•" som kan översättas till ungefär: " Påbjudandet av offentlig tacksägelse till Gud allsmäktig, som avvärjt olyckorna i Sverige, jämte årlig tacksägelsefest 1756".