Adolf Nordenskiöld och Vega-expeditionen genom Nordostpassagen 1878-1880 - Praktexemplar och historiskt signifikant

9 900 kr

Adolf Nordenskiöld och Vega-expeditionen genom Nordostpassagen 1878-1880
Ett ocirkulerat praktexemplar med fullt bevarad underbart skimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. Graverad av Adolf Lindberg. Präglad på Kungliga myntverket. Slagen av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1880. Den på åtsidan angivna dagen passerade Vega Ostkap. Hyckert: XVII:2:255:2. Brons, kvalitet 01/0, 73.92g, 58mm. Ex J. Pedersen Mynthandel. En medalj av största historiska intresse.


Åtsida
En del av norra jordklotet, med kusten från Nordkap till Behringssund. Ovanför på tre rader: "CLAUSUM HACTENUS MARE APERUIT / AD. ER. NORDENSKIÖLD / XX JULII MDCCCLXXIX". I avskärningen: "PERSERVERANTIA INGENIO VIRTUTE" och underst gravörens namn: "A. LINDBERG". Fritt översatt lyder devisen: "Uthållighet, styrka och intelligens"


Frånsida
Tolv rader i centrum på samtliga besättningsmän och i omskriften: " GESTA LOQUUNTUR / REG. SOC. SCIENT. ET LITT. GOTOB. EXC. JUSSIT". I centrum namnen: "LUDOV. PALANDER /  E. BRUSEWITZ F. KJELLMAN / E. ALMQVIST G. BOVE A. HOVGAARD / O. NORDQVIST A. STUXBERG / F. PETTERSSON R. NILSSON O. NORDSTRÖM / C. O. CARLSTRÖM O. INGELSON / S. ANDERSSON G. CARLSSON O. ÖMAN / O. HANSSON C. LUNDGREN D. ASPLUND / C. LEWIN P. LUSTIG C. LJUNGSTRÖM / C. J. SMÅLÄNNING P. LIND P. FÄSTE /  J. HAUGHAN P. JOHNSSEN / P. SIEVERTSEN A. BOSTRÖM". Överst Vegas stjärnbild och nederst ett ankare mellan fyra flaggor. Texten överst fritt översatt: "Handling talar". Eller som vi i moder tid säger: "Action speaks louder than words"


Historisk bakgrund
Nordenskiöld planerade, utifrån tidigare erfarenheter och expeditioner, att med ett fartyg runda Europa och Asien norrifrån och på det sättet fullborda Nordostpassagen, något inget fartyg ännu gjort vid den här tiden.


Ett företag som detta skulle naturligtvis bli mycket dyrt att genomföra, och kostnaderna för expeditionen kom därför att delas lika mellan kung Oscar II, Oscar Dickson och den ryske köpmannen Alexander Sibiriakoff. Expeditionsfartyg kom att bli barkskeppet Vega vilket för ändamålet inköptes från AB Ishafvet i Göteborg.  Efter att ha legat i Karlskrona för diverse tillrustningar vid flottans varv återkom Vega i juni 1878 till Göteborg där ytterligare proviant och utrustning för den långa resan togs ombord. Här anslöt sig även de vetenskapliga medarbetarna Anton Stuxberg (1849-1902), zoolog, Frans Reinhold Kjellman (1846-1907), botanist, Ernst Almquist (1852-1946), läkare, Giacomo Bove (1853-1887), italiensk marinlöjtnant, hydrograf, Andreas Peter Hovgaard (1853-1910), dansk marinlöjtnant, hydrograf samt Oscar Nordqvist (1858-1925) finsk gardeslöjtnant, expeditionens tolk och även kock.


Expeditionen hade med andra ord en internationell prägel i enlighet med tankar framförda av Carl Weyprecht om samarbete över nationsgränserna. Vega bemannades med folk ur svenska flottan och stod under befäl av kapten Louis Palander (1842-1920) vilken tidigare seglat med Nordenskiöld under expeditionerna till Spetsbergen 1868 och 1872-1873.


Den 4 juli 1878 var det så äntligen dags för avfärd och Vega lämnade Sverige för nästan två år framåt. Efter att ha passerat Nordkap och gått österut genom Karahavet rundade man Sibiriens nordspets Kap Tjeluskin. Man gick vidare österut längs Sibiriens norra kust genom det som idag kallas Laptevhavet och nådde nästan fram till Berings sund. Denna del av resan gick utan större problem eller dramatik, dock besvärades man emellanåt av dimma. Emellertid stängdes fartyget inne i isen strax före sundet och man tvingades övervintra vid en plats kallad Pitlekaj. 


Det var alltså mycket nära att man hade lyckats klara av genomseglingen av Nordostpassagen på en säsong. Den påtvingade övervintringen gav emellertid ett rikt vetenskapligt utbyte och man hade även ett flitigt umgänge med ursprungsbefolkningen, tjuktjerna, på platsen. Dessa led brist på åtskilligt och expeditionen fick därför bistå med bl.a. matransoner.


Isen låg länge fast och först i juli 1879 lyckades Vega ta sig ur dess grepp och via Japan fortsätta sin färd mot Europa. Återresan artade sig till ett verkligt triumftåg och var man kom blev man föremål för storartade hyllningar. Hemkomsten till Stockholm den 24 april 1880 då Vega under stort jubel gick in till slottet i Stockholm och mottogs av kung Oscar II blev naturligtvis den stora slutklämmen. 


Den här dagen kallas ännu för Vega-dagen i den svenska almanackan. Nationalyran stod på topp och Oscar Dickson adlades, medan Nordenskiöld och fartygschefen Louis Palander tillerkändes nationalbelöningar på livstid.

(Källa:  Göteborgs universitetsbibliotek)