Alfred Nobel (1833-1896) - Uppfinnare av dynamiten och grundare av Nobelpriset

2 500 kr

Alfred Nobel (1833-1896) - Uppfinnare av dynamiten och grundare av Nobelpriset
Utgiven av Svenska Akademien 1979, silver 46.92g, 45mm, kvalitet 01/0, 925HF, Graverad av Gunvor Svensson Lundkvist

 


Åtsida
Alfred Nobels vänstervända bild, under bilden : "ALFRED NOBEL" och i högra fältet Nobels födelse och dödsår: "1833 1896"


Frånsida
Ett arrangemang av vetenskapliga tillbehör och ett par bokband, med en kvist lager. I omskriften: "HOMINIBUS PRODESSE GENTES RECONCILIARE" "Mänsklighetens gagn - folkens förbrödring".

Orden hominibus prodesse (ordagrann översättning: "att gagna människorna") i inskriften på frånsidan anspelar direkt på en formulering i Nobels testamente, enligt vilken det övergripande syftet med Nobelprisen skall vara att belöna "dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta".


Alfred Bernhard Nobel föddes den 21 oktober 1833 i Stockholm och avled den 10 december 1896 i San Remo, Ligurien, Italien. Han var en svensk kemist, uppfinnare av dynamiten, industriell entreprenör, donator, ingenjör och grundare av Nobelpriset. Grundämnet nobelium, med atomnummer 102, är uppkallat efter honom.

Trots att Nobels uppfinningar kunde användas för krigsändamål, hyllade han själv fred. Denna dualism ligger till grund för hans testamentariska förordnanden om Nobelprisets syfte att gynna mänskligheten och det särskilda fredspriset. Nobel menade att dynamiten skulle leda till fred och förklarade: "När man inser vilken kraft som finns i sprängämnen och krut och vilken skada de kan orsaka, kommer man att avstå från att använda dem."

Han var mycket intresserad av vetenskap och konst och hedrades för detta på flera sätt. Utöver sitt vetenskapliga arbete författade han även skönlitteratur på både svenska och engelska. Hans dikter uttryckte oftast ensamhet, melankoli och leda vid livet. Han hade ett bibliotek med nästan 2 600 volymer, varav de flesta var skönlitteratur. Det litterära intresset återspeglas även i nobeltestamentets föreskrift om litteraturpriset.

Nobelpriset delas årligen ut den 10 december, på Nobeldagen. Det prisar personer som gjort betydande upptäckter eller uppfinningar inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, "producerat det utmärktaste inom litteraturen i idealisk riktning", samt arbetat för fred och mänsklighetens bästa.