Arméns Flottas Minnesförenings medlemsmärke 1894 - Extremt sällsynt - RRR av Carl Enhörning och Adolf Lindberg

6 900 kr

Medaljen präglades och utdelades som "medlemsmärke" i brons av Arméns flottas minnesförening. Kapten Johan Lidman var föreningens grundare och intressant nog var Victor Balck (svensk idrotts fader) "märkesman" i denna förening. Medaljen utgavs i brons i tillhörande etui med motagarens namn präglat på locket tillsammans med ett fyrsidigt diplom till dess medlemmar.

Så här kan man läsa i dagstidningar från 1895

"Den 9 December 1894 beslöts att denna kassa hädanefter uteslutande skall främja det frivilliga, minnesgoda och fosterländska arbetet att i hufvudstaden så småningom upprätta, enligt hos följande program, ett Svenskt Marinmuseum".


Jag har endast noterat två försäljningar i brons, varav det ena ingick i storsamlaren Sven Svensson samling (SS 10484), vilken såldes på en SNF-auktion den 26/11 2005. Medaljen präglades endast i brons och varför dettta tennexemplar existerar kan jag endast spekulera i, kanske utgör den en första provprägling som behölls av föreningens grundare eller någon annan styrelsemedlem. I vart fall är tennmedaljen extremt sällsynt. Till åtsidan har man fått använda sig av en originalstamp från Gustav III:s tid graverad av Carl Enhörning. Till frånsidan anlitades Adolf Lindberg som graverade en ny stamp åt föreningen. Medaljen präglades vid kungliga myntverket 1894. Tenn, 57 mm. 39,5 g, mindre hack och repor, RRR.
Detta exemplar i tenn är det enda jag noterat, övriga exemplar är i brons (som de ursprungligen) var utdelade i.