Arthur Lindhagen (1884-1950). Jurist, ämbestsman, av Gunnel Svensson-Lundkvist 1972

1 750 kr

Arthur Lindhagen (1884-1950). Jurist, ämbestsman
Slagen för Svenska akademien 1972. Av Gunnel Svensson-Lundkvist. Silver. 45 mm. 48.44 g. Svensén 374. Lagerqvist 44. Kvalitet 01.


Åtsida
Lindhagens vänstervända bild, under bilden gravörens initialer: "SGL" och i vänstra fältet födelse- och dödsår: "1884 1950". Text under bilden: "ARTHUR LINDHAGEN"


Frånsida
Till höger en nedsänkt våg med två skålar. I nedre halvan av medaljen, fjällandskap med stenar, fjällsippor o fjällbjörk.  Inskrift: "INTER SODALICIA IUDICANDO IUS CREAVIT", som översatt lyder: "'Som domare skapade han rätt mellan organisationer"

Inskriften hänvisar till Lindhagens roll som ordförande i Arbetsdomstolen mellan 1931 och 1946. Uttrycket "Inter sodalicia", vilket betyder "mellan organisationer", är också namnet på ett apostoliskt brev utfärdat den 22 mars 1918 av påven Benedictus XV angående Jungfru Maria som Mediatrix, det vill säga "Medlare". Lagerqvist (s. 26) berättar om tillkomsten av sinnebilden, att minnestecknaren inte kunde komma på något bättre än en våg, vilken konstnären ansåg vara tråkig som form och därför gjorde mycket liten; i stället infogade hon ett fjällandskap, eftersom Lindhagen hade älskat att fjällvandra och dessutom från 1929 hade varit ordförande i Svenska Turistföreningen. Man kan därför delvis förstå varför Akademien valde att inte ge en fullständig officiell beskrivning av minnespenningens frånsida.


Mer omLindhagen
Arthur Lindhagen föddes den 21 juli 1884 i Stockholm och avled den 14 februari 1950. Han var en svensk jurist och son till Albert Lindhagen, samt halvbror till Carl och Anna Lindhagen. Han var gift med Agnes Byström-Lindhagen.

Lindhagen avlade juris kandidatexamen år 1907 och blev juris hedersdoktor vid Uppsala universitet 1932. Han började sin karriär som assessor i Svea hovrätt år 1915 och blev hovrättsråd 1920 samt revisionssekreterare 1923. Mellan åren 1918 och 1929 var Lindhagen ledamot av Lagberedningen och medverkade i utarbetandet av viktiga nya lagar inom familje- och arvsrättens områden. Han tjänstgjorde som ordförande i Centrala skiljenämnden mellan 1923 och 1928, befordrades till justitieråd 1929 och var ordförande i Arbetsdomstolen från den 1 januari till den 1 oktober 1929. Samma år blev han också ordförande i Svenska Turistföreningen.

År 1931 återvände han som ordförande i Arbetsdomstolen och fungerade även som ordförande i Ådalskommissionen under 1931. Dessutom var han ledamot av utskottet för undersökningen av Carl Gustaf Ekmans affärsförbindelser med Ivar Kreuger 1933. Lindhagen tilldelades kommendör med stora korset av Nordstjärneorden år 1945. Han publicerade flera kommentarer till nya lagar, bland annat "Överförmyndares skyldigheter" (1925), "Den nya förmynderskapslagen" (1924) och "Den nya arvslagen" (1929).