Arvid Karlsteen (1647-1718) och Nils Keder (1659-1735) av Johann Carl Hedlinger 1725 - Vackert ocirkulerad Hybridprägling - Mycket sällsynt

14 500 kr

Arvid Karlsteen och Nils Keder av Johann Carl Hedlinger 1725 - Vackert ocirkulerad Hybridprägling - Mycket sällsynt
Denna medalj består av två olika åtsidestampar graverade av Johann Carl Hedlinger. Den ena sidan avbildar Karlsteen och är Hyckert I:121:4 (Felder 55) och den andra sidan avbildar Keder och är Hyckert I:155:9 (Felder 56). Denna stampkombination har noterats av Felder, dock ej av Hyckert. Brons, 28.24g, 43mm, kvalitet god 01, stampen till Keders bild är spräckt (som alltid). I denna beskrivning kallar jag Karlsteen för åtsidan, då både Hyckert och Felder listar den först. Mycket sällsyntÅtsida
Arvid Karlsteens högervända bröstbild. Under bilden gravörens initialer: "I•C•H•". I omskriften: "NOMEN•NVLLO•DELEBITVR•AEVO•", vilket kan översättas till: "Namnet kommer inte att utplånas av tidens gång".


Frånsida
Nils Keders högervända bild. Under bilden gravörens namn:" I•C•HEDLINGER•1725•". I omskriften: "NICOLAVS•KEDERVS•HOLMIENS•"