August Blanche (1811-1868) - Stockholmslivets skildrare - av Erik Lindberg 1930

2 500 kr

August Blanche (1811-1868)
August Theodor Blanche, född den 17 september 1811 i Stockholm och avliden den 30 november 1868 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, var en svensk författare, dramatiker, journalist, politiker och publicist. Han kom att bli högt uppskattad som författare och en framstående personlighet i Stockholmslivet, känd som "Stockholmslivets skildrare". Slagen för Svenska akademien 1930. Av Erik Lindberg. Silver. 45 mm. 44.26 g. Svensén 290. Ehrensvärd 308. Kvalitet 01. Några mindre märken.


Åtsida
Blaches vänstervända bröstbild, gravörens namn och årtal i högra fältet: "LINDBERG / 1930". I omskriften: "AUG•BLANCHE•NAT•MDCCCXI•OB•MDCCCLXVIII"


Frånsida
Hans bekanta Malmgård på Ladugårdslandet, och under denna en blomsterkrans med Stockholms vapensköld längst ned. I kransen text på fyra rader: "SPIRITUS URBIS ET CAMPI VICINUS" som översatt från latin till svenska kan tolkas som: " Stadens livsanda och närliggande fält"

Inskriftens urbis et campi, tillsammans med sinnebildens malmgård och Stockholms stadsvapen, anspelar på Blanches författarskap, där handlingen nästan genomgående utspelas i Stockholm och dess omgivningar.