August Strindberg (1849-1912) av Gösta Carell - 100-årsminnet av hans födelse 1949

1 750 kr

August Strindberg (1849-1912) av Gösta Carell - 100-årsminnet av hans födelse 1949
En pampig medalj med ett karakteristiskt Strindbergsporträtt. Brons, 87.97g, 55mm, några obetydliga fläckar, kvalitet 01


Åtsida
Strindbergs vänstervända bild, gravörens namn: "CARELL" i halsavskärningen. I fälten årtalen för jubileet: "MDCCCXLIX  MCMXLIX"


Frånsida
En stormvåg som slår mot en klippvägg, symboliserande Strindbergs skaparvåndor. I fältet texten: "DEVICTVS VINCIT" som kan översättas till: "Den besegrade segrar". Längst ned, gravörens initial: "C".


August Strindberg, född den 22 januari 1849 i Stockholm och avliden den 14 maj 1912 i samma stad, var en av de mest framträdande svenska författarna. Under fyra årtionden var Strindberg en framstående figur inom den svenska litteraturen. Han var omdiskuterad och ofta inblandad i personliga konflikter. Bland hans verk finns flera romaner, noveller och dramer som betraktas som klassiker inom svensk litteratur, och han anses vara en av Sveriges mest inflytelserika författare. Internationellt är han mest känd som dramatiker. Utöver sitt författarskap var Strindberg även verksam som bildkonstnär och utförde målningar och fotografier, även om detta inte fick mycket uppmärksamhet under hans livstid. Strindberg var mycket produktiv, trots perioder av låg produktivitet, och banbrytande inom flera litterära genrer. Han betraktas allmänt som en nydanare av det svenska språket. Strindberg var en del av den så kallade åttiotalisternas krets och engagerade sig delvis i frågor relaterade till den växande arbetarrörelsen. Han ägnade också perioder åt självständig och egenartad forskning inom naturvetenskap och ockultism.