August Theodore Blanche (1811-1868) - Viceauditör. Skriftställare - Härligt frostaktig relief, av Adolf Lindberg 1874

2 500 kr

August Theodore Blanche (1811-1868) - Viceauditör. Skriftställare
En härlig medalj i hög relief med frostaktiga ytor och fält med fin djup bottenlyster, några obetydliga rispor på åtsida. Kvalitet 01, Hyckert II:159:1, silver 38.16g, 34mm


Åtsida
Blanches högervända bild med gravörens namn under bilden: "A.LINDBERG.". I omskriften: "AUGUST BLANCHE F. 1811 D. 1868."


Frånsida
En lyra i centrum, under en lysande Nordstjärna (Polstjärnan), inom en krans av lager och eklöv.


Blanche var en svensk författare, journalist och politiker som lämnade ett bestående avtryck på svensk kultur och politik. Han föddes i Stockholm och inledde sin karriär som jurist, men fann snart sin passion i litteraturen.

Från komedier till folklivsskildringar:
År 1845 debuterade Blanche med sina komedier, som snabbt vann stor popularitet. Därefter följde en strid ström av romaner, noveller och folklivsskildringar som cementerade hans rykte som en av Sveriges mest folkkära författare. Hans verk präglades av humor, skarpsinne och en djupgående förståelse för människors liv och villkor, vilket gjorde dem till oumbärlig läsning för alla samhällsklasser.

Illustrerad Tidning och politiskt engagemang:
Blanches visionära anda sträckte sig bortom litteraturen. År 1857 grundade han Illustrerad Tidning, Sveriges första illustrerade tidskrift, och fungerade som dess chefredaktör fram till 1865. Tidningen spelade en viktig roll i att sprida information och underhållning till en bred publik och bidrog till att forma den svenska offentliga opinionen. Förutom sin litterära och journalistiska gärning var Blanche en aktiv politiker. Han satt i riksdagen under perioderna 1859-1862 och 1865-1868, där han representerade den yttersta vänstern. Blanche var en passionerad talare och en stark förespråkare för frihet och patriotism, vilket gav honom enorm popularitet, särskilt bland Stockholms lägre klasser. Han var även en ivrig anhängare av frivilliga skarpskytterörelsen.

En plötslig bortgång och ett bestående arv:
Den 30 november 1868, dagen innan avtäckningen av Karl XII:s staty i Stockholm, avled Blanche plötsligt av hjärtslag. Hans bortgång var en stor förlust för svensk kultur och politik. Efter hans död samlades hans verk i 15 band och publicerades 1872, vilket garanterade att hans arv skulle leva vidare för kommande generationer.

August Blanche var en mångsidig och inflytelserik person som bidrog på ett betydande sätt till Sveriges kulturella och politiska liv. Hans litterära verk, journalistiska gärning och politiska engagemang har inspirerat och underhållit människor i generationer.