Axel Kock (1851-1935) Språkman - Av Gunnel Svensson-Lundkvist

1 950 kr

Axel Kock (1851-1935) Språkman
En härligt stor silvermedalj utgiven i en upplaga om endast drygt 100 exemplar. Slagen för Svenska akademien 1976. Av Gunnel Svensson-Lundkvist. Silver. 45 mm. 46.92g. Svensén 382. Lagerqvist 56. Kvalitet 01/0


Åtsida
Kocks högervända bild. I vänstra fältet gravörens initialer: "SGL"


Frånsida
Livets träd (pilträd utan löv med rötter) på Skåneslätten mot bakgrunden av Lunds stadssilhuett. Inskrift tvärs över trädstammen: "AXEL KOCK" och till höger vid horisonten Kocks födelse och dödsår: "1851 1935: I omskriften: "INVESTIGATOR PERSPICAX HISTORIAE NOSTRAE LINGUAE" som kan översättas till:  "Skarpsinnig utforskare av vårt språks historia". Det skånska motivet på frånsidan anspelar på Kocks anknytning till Lund, där han 1879 blev fil. dr och under åren 1907-16 innehade professuren i nordiska språk och även var universitetets rektor 1911-16. Hans forskningar rörande svenska språkets historia gällde främst ljudläran.