Baltzar von Platen (1766–1829) - grundare av Göta kanal av Lea Ahlborn

1 500 kr

Baltzar von Platen (1766–1829) - grundare av Göta kanal
Kanalbyggaren, statsrådet, sjömilitären och riksståthållaren Baltzar von Platen är utan tvekan en av de personer som format den svenska historien. Han tillhörde den lilla inre krets som stod kungamakten nära och tog aktiv del i den svenska politiken. Dessutom genomförde han det väldigt Göta kanal-projektet. Vacker silvermedalj med frostad relief och djupt glänsande fält. Slagen 1886 av Svenska akademien. Grav. av Lea Ahlborn. Kvalitet 01, 14,45 gram. 31 mm. Ref: Hy. II, s. 81, 3; Olsén s. 296.

Åtsidan med Baltzar von Platen vänstervända porträtt och frånsidan med inskriften "PANDO VIAS. MARIUM ET POPULORUM FOEDERA FIRMO". Platen stående
vid sidan av ett postament, över vilket Sveriges karta ligger upprullad, pekar med fingret på den del av kartan där Göta kanal är tecknad.

x