Bancosedlar av färgat papper - 32 skillingar banco 1857

2 750 kr

Bancosedlar av färgat papper - 32 skillingar banco 1857
Litt S, Nr 23562. SF 10, DSS 460, Kvalitet 1++