Bengt Bengtsson Oxenstierna 1591-1643 av Erik Lindberg - Resare-Bengt, diplomat och riksråd

2 500 kr

Bengt Bengtsson Oxenstierna 1591-1643 av Erik Lindberg - Resare-Bengt, diplomat och riksråd
Oxenstiernas nästan framvända bröstbild, vänd åt höger. På frånsidan avbildas gammelpersiska byggnadsrester symboliserande Oxenstiernas omfattande och långväga resan de. Nederst Erik Lindbergs signatur och årtalet 1917. Graverad av Erik Lindberg, silver, 44.8g, 45mm, utgiven i 125 exemplar av Svenska Akademien. UE 167, kvalitet 1+/01.


Bengt Oxenstierna, född den 19 oktober 1591 på Frösvik i Östra Ryds socken och avliden den 9 juni 1643 i Riga, var en svensk riksråd och diplomat. Han har fått smeknamnet "Resare-Bengt" på grund av sina resor till avlägsna länder, vilket blev särskilt känt genom Sven Hedin's biografi, även om benämningen inte blev allmänt känd förrän mot slutet av 1700-talet. Hans föräldrar var Bengt Gabrielsson (Oxenstierna) och Brita Posse från adelsätten Posse.

Bengt Oxenstierna genomförde resor mellan åren 1607–1613, där han besökte Tyskland (inklusive studier i Rostock, Jena och Wittenberg), Polen och Italien. År 1613 gjorde han även en resa till Palestina, men tvingades återvända till Italien efter att ha blivit plundrad av rövare. Där tog han tjänst hos storhertigen av Toscana.

År 1616 påbörjade han en ny resa österut och nådde bland annat Aleppo, Bagdad och Isfahan. Han blev därmed den första svensken som dokumenterat besökte Persien. Efter en tid som tjänsteman hos shah Abbas I återvände han 1618 till Europa. Han tänkte resa till Indien från Ormuz, men var tvungen att återvända till Isfahan via Shiraz efter ekonomiska svårigheter. Han fortsatte sedan sin resa via Bagdad, Aleppo, Palestina och Egypten och nådde Venedig 1619. Han återvände till Sverige 1620.

Under året 1621 blev han sänd som diplomat till Venedig och under de kommande åren deltog han antingen i kungens militära kampanjer eller var på diplomatiska uppdrag. År 1627 utnämndes han till överste stallmästare och tjänstgjorde som guvernör i Augsburg mellan 1632 och 1633. 1634 blev han generalguvernör i Livland och Ingermanland och samma år utsågs han till riksstallmästare. 1641 fick han titeln riksråd. Han var gift med Margareta Brahe från 1633 i hennes första äktenskap. Bengt Oxenstierna är begravd i Jäders kyrka.