Bror Hjorth - Axel Romdahls 60-årsdag - Förgylld brons, gjuten efter originalgipsmodellen - Två kända exemplar i privat ägo - XR

45 000 kr

Axel Romdahls 60-årsdag 18 mars 1940 - XR
Förgylld brons, gjuten efter originalgipsmodellen i några få exemplar, 1394g, 142x145mm. Jag känner i ögonblicket till endast två exemplar i privat ägo, inklusive det här utbjudna.


Gjuten medalj efter originalgipsmodellen
Av originalgipsmodellen har gjutits några exemplar i brons hos Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm, vilka sedan förgyllts eller mörkpatinerats, diameter ca 142x145 cm. På randen står dels konstnärens namnteckning, dels Herman Bergman Fud. Fud är förkortning av latinets fudit som betyder "har gjutit".


Åtsida
Romdahls vänstervänd grovhuggna porträtt, ovanför bilden namnet på jubilaren "AXEL ROMDAHL", under bilden årtalet i romeska siffror "MCMXL", allt omgivet av en grov pärlring.

Frånsida
Sittande naken kvinna hållande ymnighetshorn ovanför huvudet och vars innehåll strömmar ut. (Det är en tydlig symbolik hämtat från motivering av Göteborgs stad när Romdahl erhöll förtjänstmedaljen 1948.) Ovanför kvinnan den latinska texten: "OPULENTO CORNU" som är ett citat ur  Horatius och översatt lyder "ur rikligt ymnighetshom", allt omgivet av en grov pärlring.


Axel Ludvig Romdahl var en välkänd svensk konsthistoriker och museiman som föddes den 18 mars 1880 i Linköping och avled den 14 maj 1951 i Göteborg.
 
Romdahl studerade vid Uppsala universitet där han blev filosofie doktor 1905 och disputerade med avhandlingen "Pieter Brueghel d.ä. und sein Kunstschaffen". Han blev tillförordnad emanuens vid Nationalmuseum i Stockholm 1903 och vid Nordiska museet 1904. I april 1906 flyttade Romdahl till Göteborg för att bli intendent vid Göteborgs konstmuseum och docent vid Göteborgs högskola. År 1920 blev han professor på högskolan.
 
Axel Romdahl etablerat sig snabbt i Göteborg och blev en betydelsefull kulturpersonlighet med goda kontakter med bla, Anders Zorn, Carl Larsson och Edvard Munch (vars verk är rikt företrädda på museet). Romdahl blev också ledamot av styrelsen för Slöjdföreningens skola 1909 (senare Högskolan för design och konsthantverk) och för Röhsska museet. Under Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 var han kommissarie för utställningen Nordisk Konst.


Till Axel Ludvig Romdahls 60-årsdag den 18 mars 1940 beställdes en medalj för att hylla jubilaren. Uppdraget gick till Bror Hjorth som var en av 1900-talets främsta svenska konstnärer där Romdahl tidigt upptäckt Hjorths stora konstnärliga talanger. Hjorths karakteristiska och grovhuggna still, inspirerad av andra stora konstnärer som bla Paul Gauguin, Vincent van Gogh och träskulptören Döderhultaren (Axel Pettersson), tilltalde Romdahl. Medaljen framställdes med all den karakteristik som Hjorth representerade och hans medaljer står idag i en särklass när det gäller ny och innoviativ design och formspråk.