Bror Hjorth - Gösta Olson 1943 - UNIK provprägling

27 500 kr

Bror Hjorth - Gösta Olson 1943
Unik provprägling i mässing till större vikt och diameter, utan stämplar eller randskrift, 107.9g, 61mm


Åtsida
Gösta Olsonshögervända porträtt i kostym och slips. Ovanför bilden hans namn: "GÖSTA OLSON", i fältet bakom bilden årtal och datum "10 maj 1943" och vid sidornaden latinska inskriften AETATIS SUAE (i åldern av) LX (60 år). 


Frånsida
En, på ett liggande svensk lejon,sittande nakenkvinnavänd åt vänster med penslar och palett i ena handen och en gallisk tupp i knät. Konsten och det svensk-franska samarbetet symboliseras i bildspråket. Ovanför bildkompositionen galleriets namn: "SVENSK FRANSKA KONSTGALLERIET".Vid kanten kl 17, konstnärens namn i nedsänkt relief: "Bror Hjorth"


Gustaf (Gösta) Olson föddes den 10 maj 1883 i Linköping och avled den 23 januari 1966 i Stockholm. Gift med sångerskan Gertrud Rydbeck (1890-1988). Olson var en svensk gymnast som blev olympisk guldmedaljör 1908, men mest känd för eftervärlden har han blivit som ägare av Svensk-Franska konstgalleriet i Stockholm 1918-1961.


Olson vistades en tid i Frankrike 1909-1918 och gjorde där sina första bekantskaper med konstnärer verksamma i Paris. Tanken väcktes på att slå sig ner i Stockholm och öppna konsthandel och då med inriktning på fransk konst. 1918 realiserades idén och galleriet öppnades på Sturegatan. Verksamheten utvecklades snabbt och bolaget ombildades till aktiebolag med finansierer som Oscar Rydbeck, Ivar Kreuger och Conrad Pineus.


Galleriet kom att bli centralpunkten i Sverige för introduktionen av franska konstnärer som Renoir, Cézanne, Picasso, Braque och Matisse. Gösta Olson införde även det franska systemet att kontraktera konstnärerna, dessa fick då en månadslön mot att hela deras produktion överlämnades till galleriet.


1931 lämnade en antal konstnärer Svensk-Franska Konstgalleriet och anslöt sig istället till det nybildade galleriet Färg och Form (läs mer i inledningan om Bror Hjorth). Trots förlusten av flera framstående konstnärer utökade Olson skaran med nya lovande talanger som Carl Kylberg, Inge Schiöler och Ragnar Sandberg. Gösta Olson hade förmåga att dra den rätta publiken. Vid 1930-talets slut hade Olson utvecklat en vänskap och nära samarbete med Paris ledande konsthandlare, Louis Carré. 1925-1932 var Gösta Olson redaktör för konsttidskriften Konstrevy och 1925-1937 var han även ordförande i  "Föreningen för konst".

I samband med Olsons 60-årsdag framställdes en minnesmedalj till hans ära. Medaljen präglades av företaget Sporrong & Co och det är också sannolikt att det var just Sporrong som tog initiativ till att framställa denna. Vid den här tiden var det vanligt att medaljer framställdes för att uppvakta framstående personer på deras födelsedagar eller liknande speciella händelser.  


Uppdraget för att framställa medaljen gick till Bror Hjorth, vilket var naturligt då Hjorth även hade ett samarbete med Olsons galleri under denna period. Medaljen präglades i mässing som patinerades i en grönaktig ton, diameter 56mm och en vikt av ca 80gram. Sporrong & Co svarade även för försäljningen till allmänheten