Carl Adolf Agardh (1785-1859), Biskop av Lea Ahlborn 1878 - Vackert exemplar - En framstående svensk teolog, matematiker, naturforskare och nationalekonom

2 500 kr

Carl Adolf Agardh (1785-1859), framstående svensk teolog, matematiker, naturforskare och nationalekonom
En mycket vacker silvermedalj med underbara blå-guldskimrande originalpatina och full original präglingsglans, 39g, 43mm, Hyckert II:2, kvalitet 01. Graverad av Lea Ahlborn. Präglad på Kungliga Myntverket. Slagen på uppdrag av Skånska brandförsäkringsinrättningen 1878.


Åtsida
Agardhs högervända bild, under bilden gravörens namn: "LEA AHLBORN". I omskriften: "CARL ADOLF AGARDH VETENSKAPSMAN SKRIFTSTÄLLARE MEDBORGARE".


Frånsida
Inom en krans av lager och eklöv, text på fem rader: "VID HALFSEKELS FESTEN D. 24 APRIL | 1878". I omskriften: "SKÅNSKA BRANDFÖRSÄKRINGS INRÄTTNINGEN AT SIN UPPHOFSMAN".Carl Adolph Agardh, född 23 januari 1785 i Båstad och död 28 januari 1859 i Karlstad, var en framstående svensk teolog, matematiker, naturforskare och nationalekonom. Han var far till Jacob Georg Agardh och Emilia Fröding, farbror till Mortimer Agardh och morfar till Gustaf Fröding.

Agardh föddes i Båstad där hans far, som härstammade från Schleswig, var handelsman. År 1799 blev Agardh student och började vid Lunds universitet den 4 oktober, samma dag som Esaias Tegnér. Han blev filosofie magister 1805, docent i matematik 1807 och professor i botanik och ekonomi 1812. Han prästvigdes 1816 och blev kyrkoherde i Sankt Peters Klosters församling samma år. År 1817 blev han ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och 1835 blev han biskop i Karlstads stift.