Carl Hårleman 1700-1753 - Vacker och mycket sällsynt silvermedalj av Johann Carl hedlinger

9 950 kr

Carl Hårleman 1700-1753 - Arkitekt
Carl Hårleman var en av sin tids mest tongivande arkitekter. Han var överintendent och huvudansvarig för färdigställandet av Stockholms slott efter Nicodemus Tessin d.y:s död 1728. Han var även en av grundarna av Kungliga Ritakademien och den som införde rokokon i Sverige. Ett mycket vackert exemplar med full prälgingsglans, tekniskt ocirkulerad med endast obetydliga märken av hantering, mindre stampskador. Utöver det här utbjudna exemplaret som ingick i greve Bondes omfattande samling (2010:6:736) har jag endast noterat ytterligare en försäljning under de senaste ca 20 åren. Silver. Kvalitet 01, RR, 30.10, 43mm. Hyckert I:184:8, felder 155.