Carl Jakob Lundström (1756-1800) av Lars David Lundberg 1801

4 500 kr

Carl Jakob Lundström (1756-1800), Assessor i Bergskollegium, ägare av Lönnemossa
Vacker silvermedalj med underbart svulstigt porträtt i hög relief, graverad av Lars David Lundberg 1801. Präglad på uppdrag av ordenssällskapet Par Bricole. Silver, 13.91g, 35mm, Hyckert I:333:1, kvalitet 01


Åtsida
Lundströms vänstervända bild med gravörens namn i halsavskärningen: "Lundberg". I omskriften upptill: "KARL JAKOB LUNDSTRÖM" och nedanför bilden: "F 1756 D 1800".


Frånsida
Text på fyra rader ovanför en kort skiljelinje: "LÄNGE PRÖFVAD SAKNAD BEGRÅTEN". Nedanför denna på tre rader: "AF WÄNNER OCH BRÖDER 1801".