Carl Michael Bellman (1740-1795) av Carl Magnus Mellgren 1833 - En av Sveriges nationalskalder

2 750 kr

Carl Michael Bellman (1740-1795) av Carl Magnus Mellgren 1833
Silver, 37.3g, 41.5mm, Hyckert I:316:2, kvalitet 1+/01.
Tillhör en serie minnespenningar över svenska skalder, vetenskapsmän och konstnärer. Används inom ordenssällskapet Par Bricole som belöningsmedalj.


Åtsida
Bellmans högervända bild, i halsavskärningen gravörens initialer: "CM". I omskriften: "CARL MICHAEL BELLMAN•FÖDD 1741. DÖD 1795." (felaktigt födelseår angivet i omskriften).


Frånsida
Två nakna, bevingade piltar, Amor med ett koger på ryggen och Comus, de glada samkvämens genius, med en fackla i vänstra handen, stående bredvid varandra. Mellan dem stå symboler av den backanaliska och den idylliska dikten (tyrs, antik flöjt, herdestav), som de sammanbinda med en murgrönsranka. Till vänster nedanför askärningslinjen gravörens namn: "C. MELLGREN". I omskriften: "HVI SKILDA OFFER HONOM ÄGNA: HANS SÅNGER ALDRIG SKILT OSS ÅT"Bellman betraktas som en av Sveriges nationalskalder och har fått smeknamnet "Nordens Anakreon" på grund av de bacchanaliska inslagen i hans verk. Hans poesi har haft en betydande påverkan på den senare svenska litteraturen och jämförs ibland med William Shakespeares betydelse för engelskspråkig litteratur.

Bellmans produktion är omfattande och mångsidig. Den inkluderar dikter, visor, parodier på samfund, teaterpjäser, översättningar och religiösa texter. I hans sånger möter vi en rad karaktärer, inklusive urmakaren Fredman, musikern Movitz, korpral Mollberg och den prostituerade Ulla Winblad. Han hämtade också inspiration från bibliska, grekiska, romerska och fornnordiska myter. Genom att använda kontrasterande stilar och blanda olika genrer i samma verk skapade han ofta överraskande effekter, där vad som börjar som en pastoral scen kan övergå i en fest av sprudlande liv och njutning.

Bellman använde sig ofta av melodier som var populära under sin tid och anpassade dem för att passa sina syften. Dessa melodier hämtades från olika källor som opera, operett, dansmusik och folkmusik. Ibland, som i fallet med "Träd fram du nattens gud", finns det ingen känd källmelodi. Det är svårt att avgöra om Bellman själv komponerade melodin eller om den ursprungliga melodin har fallit i glömska.