Carl Milles - Gustav Vasa 1923 - Bronsavgjutning av originalgipsmodellen - Tidigare okänd och opublicerat - troligen unik

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Carl Milles - Gustav Vasa 1923 - Bronsavgjutning av originalgipsmodellen - Tidigare okänd och opublicerat - troligen unik
Ur en specialsamling med inriktning på arkitektoniska motiv har jag nyligen lyckats förvära detta objekt. När jag skrev boken över moderna medaljkonstnärer, däribland Carl Milles var denna frånsidesavgjutning helt okänd och odokumenterad av marknaden. Jag hade endast kännedom om att det existerade en originalgipsavgjutning av åtsidan, vilken funnits uppsatt på väggen i Sporrongs direktionsrum på Kungsgatan i Stockholm (MKD 80), sid 282). 

Det mest troliga var att även denna frånsida satt uppsatt på Kungsgatan och att dessa utgjorde ett par. Frånsidan har sedan försvunnit från marknadens medvetande för att nu efter 100 år dyka upp igen. För samlare av Carl Milles, är det sålunda ett understatement att det är frågan om ett unikt tillfälle, att förvärva ett objekt som varit helt okänt under ca 100 år och mest troligt även är unikt. Brons, ca 27 cm, avsedd för att hängas på väggen (från Sporrongs direktionsrum)


Som jämföresle finns originalmedaljen i silver inlagd i annonsen.


Originalgipsavgjutningar gjordes "normalt" i något eller några få enstaka exemplar och gavs som gåvor till närstående personer/organisationer. I det här fallet har Sporrong uppenbarligen framställt "ett set" för stolt uppvisande på sitt direktionsrum, man hade ju precis lyckats förhandla sig till Carl Milles som medaljkonstnär till företaget. 

Tillverkningsprocessen för en präglad medalj börjar med att konstnären gör en större gipsmodell, normalt ca 30 cm i diameter. En gipsmodell för varje sida av den tilltänkta medaljen framställs. Från den färdiga gipsmodellen sker sedan en reducering genom en mekanisk anordning (som en slags växellåda), till den färdiga storleken. Ett gravyrstift graverar en positiv stamp, en så kallad patris, som sedan används för att punsa in bilden i den färdiga stampen där bilden nu blir negativ.  Stampen, med den negativa bilden, används sedan för att prägla de färdiga medaljerna med en diamater av 56mm. Själva originalgipsmodellen används som gjutförlaga för att framställa ensidiga medaljer, så kallade originalgipsavgjutningar.