Carl von Linné av Joseph Eugené Duboise - Ett läckert Praktexemplar - Ex. Sven Svensson - en av Sveriges mest inflytelserika vetenskapsmän

4 500 kr

Carl von Linné (1707-1778) - Ett läckert Praktexemplar
Brons, kvalitet 01/0, Hy: I:267:41, 32.53g, 42.2mm, Ex. Sven Svensson 11682, SNF auktion 163, 2013, nr 78, graverad av av Joseph Eugené Duboise (1795-1863) i Paris för Linneska sällskapet i Lyon för att användas som prismedalj. Fältet på frånsidan avsett för gravyr av mottagarens namn, detta exemplar sålunda ej utdelat. 

Linneska sällskapet i Lyon, även känt som "Société Linnéenne de Lyon" på franska, grundades år 1822 och är fortfarande aktivt idag. Det är en av de äldsta botaniska sällskapen i Frankrike och ägnar sig åt att främja studiet av botanik och andra vetenskaper i Linnes anda.


Åtsida
Linnés vänstervända bröstbild samt omskriften: "CAROLUS LINNAEUS".  Nedanför axeln gravörens namn: "DUBOIS F." Där F är förkortning av latinets "Fecit" = Han gjorde det.


Frånsida
En lagerkrans med grupperade blad och nedtill hopbundna stjälkar. Fältet tomt för ingravering av mottagarens namn. Nederst en sexbladig ros och i omskriften sällskapets namn: SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON"


Mer om Carl von Linné
Före adlandet 1757 känd som Carl Linnæus och Carolus Linnæus, var en framstående svensk botaniker, läkare, geolog och zoolog som inte bara markerade sin ställning som en av Sveriges mest inflytelserika vetenskapsmän utan även lämnade ett outplånligt avtryck på den globala vetenskapshistorien. Hans bidrag till biologin, nomenklaturen inom biologin och systematiken för växter och djur är oförglömliga. Linné föddes den 13 maj 1707 i Råshult, Småland, och hans inflytande på vetenskapen fortsätter att vara av stor betydelse än i dag.


Uppväxt och utbildning
Carl von Linné kom till världen på den småländska landsbygden, en plats där hans uppväxt och tidiga år skulle lägga grunden till hans framtida vetenskapliga resa. Hans utbildning inleddes vid Uppsala universitet, där han började föreläsa i botanik redan 1730. Denna tidiga början i vetenskapens värld skulle bli avgörande för hans framtida karriär.


Internationella studier
Mellan 1735 och 1738 begav sig Linné till Nederländerna för att fortsätta sina studier. Det var under denna tid han erhöll sin medicinska doktorsexamen i Harderwijk år 1735. Under större delen av sin tid i Nederländerna fungerade han som läkare vid Hartecamp nära Haarlem, med George Clifford III som sin beskyddare. Under sin tid i Nederländerna gav Linné ut den första upplagan av sitt verk "Systema Naturae." Det var en milstolpe i den biologiska vetenskapen och skulle lägga grunden till den moderna systematiken för att klassificera växter och djur.


Återkomst till Sverige
Efter sina äventyr i Nederländerna återvände Linné till sitt hemland Sverige. Han arbetade som praktiserande läkare i Stockholm mellan 1738 och 1741. Under denna period, i juni 1739, var han med och grundade Kungliga Vetenskapsakademien tillsammans med fem andra framstående vetenskapsmän.


Professor och forskare
År 1741 inledde Linné sin karriär som professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Det var här han skulle göra några av sina mest betydelsefulla insatser inom vetenskapen. Under 1740-talet genomförde han flera resor inom Sverige, där han samlade och klassificerade växter och djur. På 1750- och 60-talen fortsatte hans insatser när det gällde att samla in och klassificera djur, växter och mineraler, samtidigt som han publicerade många vetenskapliga arbeten. Dessa insatser var banbrytande för den moderna ekologins utveckling.


Linnés bidrag till vetenskapen
Carl von Linné anses vara en av de mest betydelsefulla vetenskapsmännen i Europas historia vid tidpunkten för sin död. Han kallas ofta för den moderna taxonomins fader på grund av sitt arbete med att utveckla systematiken för att klassificera växter och djur. Hans arbete ledde till en standardisering av namngivning inom biologin som fortfarande används över hela världen idag. För att hedra hans betydelse inom botaniken används auktorsförkortningen "L." för att markera Linné som auktor för arters namn. I äldre publikationer kan även förkortningen "Linn." hittas. Linnés inflytande på biologin var enormt, och hans arv lever vidare. Huvuddelen av hans herbarium finns bevarat vid Linnean Society i London, och hans insatser är en viktig del av den globala vetenskapshistorien.


En extraordinär arvtagare
Inom botanik, zoologi och den övergripande biologin används fortfarande Linnés systematik som grund för att klassificera och namnge organismer. Hans arbete har lagt grunden för den biologiska vetenskapen som vi känner den idag.