En underbar dynastisk medalj - Daniel Fehrman (1710-1780) graverad av sonen Carl Gustaf Fehrman 1783 - Mycket sällsynt

3 800 kr

Daniel Fehrman (1710-1780) graverad av sonen Carl Gustaf Fehrman 1783 - Mycket sällsynt
En underbar dynastisk medalj från den framstående gravörfamiljen, präglad i hög relief. Mycket sällsynt, präglad i hög relief med underbar bottenlyster. Ex. Samling Fehrman. Brons, Hyckert I:276:2, 18.99g, 36mm, kvalitet 01. Medaljen graverat av och på uppdrag av sonen 1783.


Åtsida
Daniel Fehrmans högervända bild, under bilden sonens namn: C G FEHRMAN". I omskriften: "DAN FEHRMAN HOLMIENSIS"


Frånsida
I centrum en antik oljelampa och i omskriften: "FULGOR ABSQUE FUMO".


Daniel Fehrman föddes den 12 januari 1710 i Stockholm och avled i samma stad den 8 juni 1780. Han var en svensk medaljgravör av tysk härkomst och far till Carl Gustaf Fehrman.

Fehrmans första lärare i teckning var löjtnant-dessinatören Gustaf Torshell, som var ansedd på sin tid. Vid 16 års ålder började han sin lärotid hos Johann Carl Hedlinger. År 1732 följde han Hedlinger till Danmark och 1735 till Ryssland, där han stannade till mitten av 1737. Fehrman visade sig vara så skicklig att han 1739 fick i uppdrag att sköta Hedlingers arbete som medaljgravör vid Kungliga Myntet under Hedlingers ledighet på grund av en utlandsresa. När Hedlinger år 1745 bosatte sig i Schweiz, avstod han sin tjänst och en del av sin lön till sin lärjunge. Detta godkändes av kungen och Kammarkollegiet.

År 1760 utnämnde Adolf Fredrik honom till kunglig medaljgravör med försäkran om att hans son skulle ärva tjänsten. I början av 1764 drabbades Fehrman av ett slaganfall som hindrade honom från att arbeta. Hans son Carl Gustaf tog då över hans befattning.

Under sin karriär utförde Fehrman omkring 30 medaljer och 80 jetonger, samt många sigill för kungliga och enskilda personer. Hans bilder kännetecknas av kraft och elegans, och hans behandling av hår och dräkter påminner om Hedlingers stil. Hans mest framstående verk är kanske de små, vackra jetonger han skapade i stort antal. Fehrman finns representerad på bland annat Nationalmuseum i Stockholm.

Bland hans bästa arbeten kan nämnas medaljerna över Fredrik I:s död, Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning, Stålfabriken på Drottningholm (1762), kronprins Gustavs bröllop (1766), Ehrenpreus, Axel von Fersen, Carl Gyllenborg, Nils Keder, Carl von Linné och Olof Thegner med flera. Fehrman hade flera lärjungar, däribland C.J. Wikman, Gustaf Ljungberger och hans egen son Carl Gustaf.