Daniel Lundmark av Daniel Fehrman 1762 - Riksbankens hus på Skeppsbron - Mycket sällsynt

7 500 kr

Daniel Lundmark - Sekreterare med lagmans titel i Rikets Ständers bank. Avliden den 8 maj 1765
Vid riksdagen 1762, när Lundmark märkte att hans krafter och synförmåga började avta, bad han om att få avgå. Bankofullmäktige föreslog då att han skulle få behålla sin tjänst men få en assistent (Sekreteraren Torpad ius). Ständernas Bankodeputation inte bara godkände detta förslag utan beviljade också en gåva på 30 000 daler kopparmynt som erkänsla för hans insatser och de upplysningar han hade delat med sig av till Deputationen. De beslutade även att prägla den här minnespenning till hans ära. Brons, graverad av Daniel Fehrman 1762, 28.96g, 43mm, Hyckert I:204:1, kvalitet 01, Mycket sällsynt. Ett historiskt signifikant arkitektoniskt byggnatsverk.


Åtsida
Lundmarks högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "D.FEHRMAN · F ·", där F är förkortningen av latinets Fexit som betyder: "Han gjorde den". I omskriften: "DAN LUNDMARK AERAR ORDD SV A SECR".


Frånsida
Riksbankens hus vid Skeppsbron i Stockholm, med omgivande gator och hus. I Omskriften: "CONCINNE ET SOLIDE" och i avskärningen på tre rader: "EX DECRETO CURATORUM BENE MERITO MDCCLXII". Den latinska texten kan tolkas ungefär som: "Elegant och robust" och i avskärningent "Enligt beslut av förvaltarna för väl förtjänstfullt arbete 1762".