David Klöcker Ehrenstrahl (1629-1698) av Carl Enhörning - Den svenska målarkonstens fader

4 500 kr

David Klöcker Ehrenstrahl (1629-1698) av Carl Enhörning - Den svenska målarkonstens fader
En historiskt signifikant medalj utgiven av Svenska akademien 1808. Silver, 12.14g, 32mm, Hyckert I:82:2, kvalitet 01, mindre märken.


Åtsida
Ehrenstrals högervända bröstbild, i ärmavskärningen gravörens initialer: "CE". I omskriften: "DAVID KLÖKER EHRENSTRAHL AED. REG PRAEFECTUS". I översättning: "David Klöker Ehrenstrahl, Konungens hovintendent."


Frånsida
En grupp sinnebilder av målarekonst: palett med penslar, plansch, linjal, bok, målarekäpp, passare. Bakom gruppen en lagerkvist, omkring paletten en blomsterkrans. I omskriften: "TANTUS DECOR AFFUIT ARTI", som översatt lyder: "Så stor var skönheten i konsten." I avskärningen: "IN MEMORIAM PICTORIS ILLUSTRIS NATI MDCXXIX DEN.
MDCXCVIII" på fyra rader. Där nedanför en fembladig ros. Texten i översättning lyder: "Till minne av den berömde konstnären, född 1629, död 1698."

David Klöcker Ehrenstrahl, född den 27 april 1628 i Hamburg, och död den 23 oktober 1698 i Stockholm, var en framstående svensk konstnär och anses vara "den svenska målarkonstens fader".


Ehrenstrahl började sin karriär som skrivare vid svenska fredskansliet i Osnabrück mellan 1646 och 1648. Därefter studerade han hos den nederländske djurmålaren Juriaen Jacobsz i Hamburg och kom sedan 1651 till Sverige på uppdrag av Carl Gustaf Wrangel. Wrangel erbjöd honom arbete och utbildning på Skokloster slott. Hans tidigaste kända verk är en målning av Wrangels barn från 1651, samt en målning av Carl Gustaf Wrangel till häst från 1652, båda dessa finns idag på Nationalmuseum. År 1653 började Ehrenstrahl arbeta för änkedrottning Maria Eleonora, och det tros att hon finansierade hans europeiska studieresa som påbörjades 1655.


Efter två år i Venedig fortsatte Ehrenstrahl till Rom, där han tillbringade ett par år med stöd av kardinalen, lantgreven av Hessen. Här utvecklades han till en skicklig dekorationsmålare i barockstil, möjligen under ledning av Pietro da Cortona. 1660 återvände han till Sverige via Paris, där han påverkades av Charles Le Brun, och London, där han tog intryck av porträttmålaren Sir Peter Lely. År 1661 var Ehrenstrahl äntligen tillbaka i Sverige och utnämndes till hovmålare.


Som hovmålare hade han en årlig lön på 600 daler silvermynt och fick många uppdrag och beställningar. På grund av den höga efterfrågan var han tvungen att anställa assistenter, så småningom blev hans egen insats mer av att göra mindre retuscheringar på de verk som lämnade hans ateljé. Han adlades 1674 och utsågs 1690 till hovintendent.


Ehrenstrahl stödde också Erik Dahlbergh på olika sätt i hans arbete med "Suecia antiqua et hodierna".


Bland Ehrenstrahls mest kända verk finns en imponerande takmålning i Riddarhuspalatset där han avbildade moder Svea omgiven av dygderna. Han målade även takmålningar och stora väggmålningar med allegoriska motiv på platser som Drottningholm och Gripsholm. I Storkyrkan i Stockholm finns två stora dukar, "Korsfästelsen" och "Yttersta domen", som målades på 1690-talet. Ehrenstrahl skapade även många förlageteckningar för kopparstick. Hans mest kända verk är karusellmålningen som skildrar festligheterna vid Karl XI:s kröning. Han skapade också skisser till några av illustrationerna i Samuel von Pufendorfs "Karl X Gustavs historia". År 2000 gav Postverket ut Sveriges hittills största frimärke, som också blev den polsk-svenske gravören Czesław Słanias 1000:e frimärke, "Svenska konungars berömliga bedrifter" av Ehrenstrahl.


Ehrenstrahl skapade även genremässiga målningar med en mer lättsam ton, som "Brunnsmästaren i Medevi och hans söner" (Gripsholms slott) samt "Neger med papegojor och markattor" (Nationalmuseum). Han porträtterade även personer som Karl IX, Erik Dahlbergh, Georg Stiernhielm och Agneta Horn (Sätuna säteri). Ehrenstrahl finns representerad på många konstmuseer och institutioner runtom i Sverige, inklusive Göteborgs konstmuseum, Nordiska museet, Uppsala universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Hallwylska museet, Norrköpings konstmuseum och Malmö konstmuseum. Ett porträtt av Karl XI som Ehrenstrahl utförde finns på Militärsällskapet i Stockholm.


Ehrenstrahl tolkade den djupsinniga symboliken i sina stora dukar och plafonder i en skrift från 1694. Han publicerade även en "Kort handledning i målarkonsten", vilket är den första konstteoretiska skriften i Sverige.


Bland Ehrenstrahls många elever kan nämnas David von Kraft, Mikael Dahl, Jacob Clopmeyer, Kaspar Kenckel, Hans Georg Müller, David Richter den äldre, Daniel Stahl, Kristoffer Thomas, Kristian von Thun, miniatyrmålaren Eric Utterhielm och hans dotter Anna Maria Ehrenstrahl. Ehrenstrahl byggde även det Ehrenstrahlska huset på Svartmangatan 22 i Gamla stan 1666.