Den svenska mynthistoriens mest ikoniska mynttyp - Blodsklipping 4 Mark 1568 - Vackert exemplar

55 000 kr

Den svenska mynthistoriens mest ikoniska mynttyp - Blodsklipping 4 Mark 1568
Ett tilltalande exemplar med skarpt skuren och detaljerad åtsida som avbildar den krönta Vasadynastins vapen - en vasekärve och där de två revolterande brödernas initialer är sammanflätade - I respektive C för Johan (III) och Karl (IX). Bröderna gjorde uppror och avsatte sin halvbror Erik XIV. Johan som var den äldre av de två upprorsbröderna, tillsattes som konung med ordningsnummer Johan III. Ett sällsynt typmynt för dig som är genuint intresserad av vår svenska historia och spännande levnadsöden. Kvalitet 1+)(1/1+, RAR, SMB 2. Varianten med låga Sveakronor


Namnet blodsklipping kommer av att den hertliga myntningen i Vadstena i valörer 8, 4, 2, 1 Mark respektive 4 Öre som präglades av silver som Erik XIV erlagt som blodsbot (270 kilo rent bergssilver) till stureänkan Märta efter mordet på hennes man Svante Sture och hennes två söner Erik och Nils Sture. Stureänkan Märta, skänkte silvret (blodsboten) till hertigarna, vilka använde silvret till att prägla klippingmynt för att avlöna legotrupper i revolten mot Erik. Märta Eriksdotter bekostade sålunda, som en hämd för morden, en stor del av hertigbrödernas statskupp i september 1568. Hon finansierade hertigarnas stridshästar, bidrog med vapen och rustningar och lät också sprida ut propaganda om Sturemorden i Europa genom sitt kontaktnät för att samla stöd inför kuppen.