Drottning Desiderias ankomst till Sverige 1823 - Ett ocirkulerat praktexemplar av Barre

29 500 kr

Drottning Desiderias ankomst till Sverige 1823 - Ett ocirkulerat praktexemplar
Ett ocirkulerat praktexemkplar med samhetsglänsande präglingsglans som skimrar i blått och guld. Perfekta fält och frostad relief och endast några helt obetydliga kontaktmärken. Ett drömexemplar för den kräsne samlaren. En ovanlig och stilistiskt mycket vacker och tilltalande medalj, graverad av J. J. Barre. Silver. 50mm, 63.5g, Kvalitet 01/0, Hildebrand 1.

ÅTSIDA
Drottning Desiderias högervända bild med diadem samt omskriften "DESIDERIA SVERIGES OCH NORRIGES DROTTNING". Längst ned gravörens namn "BARRE F".

FRÅNSIDA
Svenska riksvapnet under kunglig krona nedtill, ovanför karl XIV Johans och Oskar I:s krönta namnchiffer. Carl XIV Johans med kunglig krona och Oskars med furstlig krona.  Allt inom en krans av lager- och eklöv. I omskriften upptill "ALT GENOM DEM ALT FÖR DEM", och längs ned årtalet MDCCCXXIII=1823.