Drottning Kristina abdikerar den svenska tronen den 6 juni 1654 - Ett vackert ocirkulerat exemplar av Arvid Karlsteen - Extremt sällsynt i brons - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Drottning Kristina avsäger sig den svenska tronen (Medaljen är redan såld)
Tidigt på morgonen den 6 juni 1654 samlades drottningen, hennes kusin Karl Gustav och riksråden i drottningens rum på Uppsala Slott. Drottningens tronavsägelse, Karl Gustavs kungaförsäkran och Kristinas underhåll underskrevs och förseddes med sigill. Därefter kläddes Kristina för sista gången i full kröningsskrud och de fem höga ämbetsmännen överlämnade i tur och ordning riksregalierna till henne och slutligen satte Per Brahe kronan på hennes huvud. När allt detta var klart gick Kristina följt av adeln och rådsherrarna strax efter klockan nio in i rikssalen. Abdikationsseremonien blev precis som kröningen fast tvärt om. Inne i rikssalen tog hon av sig maktens symboler en efter en och stod slutligen endast i en vit sidenklänning. Ceremonien avslutades med tal av Kristina där hon tackade gud för att hon blivit född in i en berömd ätt och fått regera över ett mäktigt rike, sedan tackade hon riksförmyndarna som regerat så klokt efter det att hennes fader stupat. Hon tackade ständerna för deras kärlek, trohet och hörsamhet. Efter talet utropades Karl Gustav till ny kung och han kröntes senare samma eftermiddag. (Avsnitt ur mitt särtryck över drottning Kristinas liv)


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex. Thomas Lautz - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR
En historiskt signifikant medalj i ett fanastiskt skick. Tekniskt ocirkulerad med fullt bevarad skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna och obetydliga hanteringsmärken. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar i brons sålts. Medaljen i brons saknades även i samtliga större samlingar som sålts i modern tid. Bronsmedaljen saknades sålunda i friherre Bondes samling som såldes mellan 2008-2010 och saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel, dessutom saknades den i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Exemplar i silver, fortfarande sällsynta, dock ingick dessa i samtliga ovan nämnda samlingar. Det här utbjudna exemplaret, som är det enda jag känner till enligt ovanstående statistiska källor, ingick i Thomas lautz samling med objektsnummer 82. Graverad av Arvid Karlsteen. Kvalitet 01, RRR, Brons, 25.1g, 40mm. Hildebrand 79, Stenström 49.


Åtsida
Kristinas högervända bild samt omskriften: "CHRISTINA REGINA"


Frånsida
En strålande sol överst (Kristina) samt text underst på veckat band: "NON FIT TAMEN INDE MINOR", som översatt lyder "Den (solen/Kristina) blir likväl inte mindre därav".