Drottning Kristina bosatt i Rom på jakt efter något mer fullkomligt av Guglielmada

9 500 kr

Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare
Kristina abdikerade den svenska tronen 1654, konverterade till katolicismen och bosatte sig i Rom där hon omgav sig med ett hov. Kristina var fortfarande en drottning med dess formella priviliegier och jurisdiktion, dock utan land att styra över. Kristina blandade sig i Europeisk politik och hade planer på att överta Neapels kungakrona, men hon var även inblandat som tilltänkt tronföljare till den polska tronen. Medaljen är graverad av Giovanni Battista Guglielmada  i Rom ca 1680 och ger som sedvanligt uttryck för Kristinas uppförstorade självbild, där hon alltid själv stod i centrum. Vacker bronsmedalj med viss lyster. Kvalitet 1+/01, Präglad i Rom ca 1680, graverad av Giovanni Battista Guglielmada. En praktfull medalj i fullstor storlek, 97.52g 62mm, Hildebrand 112, Delzanno 183b.


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild med omskriften: "CHRISTINA REGINA". Grövörens initial: "G" inbäddad i håret.


Frånsida
Jordglob visande gamla världens länder (Europa, Afrika, Asien). I omskriften: "NE • MI • BISOGNA • NE • MI • BASTA  G • D". Texten översatt lyder:
Den är varken nödvändig eller tillräcklig för mig - Guds ära"